Inspirace, dar slova

Napsal Zenavesvetle.cz (») 5. 3. 2015 v kategorii Umění, přečteno: 1016×

Inspirace-elisabeth-sonrel

 

INSPIRACE, je náhle vytrysklý pramen živé vody, uvolněný tajemnou silou, teď právě objevený proud léčivého pramene na kolonádě obyčejných dnů, kterou nabíráš plnými hrstmi, aby ses napil, čerstvou vodou si protřel oči.

Uniká ti však mezi prsty, vsakuje se mezi dlažební kostky všednosti. Zachyť ji do pohárku, vezmi pero a zapisuj. Pak posuď, zda z této vody můžeš dát pít druhému, je-li to taková voda, která pomáhá léčit malověrné.

Nabírej vodu ze studny málo užívané, protože i tak je důležité podat vodu včas nebo z pramenu, který jsi svým hledačstvím sám objevil, v každém případě se starej o jeho nevysychání, napsanou báseň opatři křídly, vydej ji a pusť do světa. Která za to stojí? Jestliže ji napsalo tvoje srdce a ty jsi přesvědčen, že může být milá Bohu.

Můžeš potom pociťovat velikou únavu, ztrácet víru ve smysluplnost svého počínání, v tom případě popros o další sílu podobnými slovy: Chceš-li, Pane, aby tyto myšlenky mohly oslovit další duše, dej mi, prosím, k tomu sílu. To vše je možné za předpokladu DARU SLOVA jako droboučké samostatné bytosti, schopné utvářet nádherné společenství, totiž metafory.

Mít INSPIRACI znamená uvidět a pocítit velmi složitý, či náznakový OBRAZ v celé komplexnosti nebo v detailu, statický, v pohybu, rozporuplný, s pointou, a pomocí DARU SLOVA, jsi-li básník, onen obraz popsat.

Hledání slov je přitom činnost, jež vás činí beztížným, protože sama slova vás nesou jinam, do krajů, kde je vám pomoženo vašimi vlastními představami, jak se navíjí kosmické vřeteno, jak být blízko tvořivé síly, jak by bylo možno přispívat k zduchovnění planety Země. Ten, jenž smysluplně kosmos řídí, si přece nemůže přát, aby ses trápil, on si přeje, abys nalezl jeho samotného v lásce, aby byl s tebou prostřednictvím daru Slova, abys pochopil pravý význam Slova podle Janova evangelia: Na počátku bylo Slovo.

Prvořadým úkolem je porozumět Novému Zákonu, právě tak rozpoznat svůj dar od Boha – dar slova a tímto prostředkem sdělovat poselství lidem dál. Dar slova nesmí být přitom zneužit. Musíme citlivě rozpoznat významy slova, přenesené významy slov. Chce-li Bůh, abychom ho milovali, znamená to také, abychom se mu snažili podobat, abychom hledali cestu a přibližovali se k bodu Omega, abychom Boha nalezli jednou přítomného v sobě.

Věra Ludíková

Krajina milosti – Lyra Pragensis

Ilustrace: ©Elisabeth Sonrel

 


 


Komentování tohoto článku je vypnuto.