O kráse, slovu a umění

Napsal Zenavesvetle.cz (») 5. 10. 2011 v kategorii Umění, přečteno: 1153×

 

 

 

Nadherne-stvoreni  

 

motto:  Když bude se ti zdát,

že do výčtu tvých ztrát

patří trsy orchidejí,

nevěř pomluvám.

   Jsem si úplně jistá a nejen za sebe tvrdím, že lidé chtějí slyšet dobré slovo, krásnou hudbu, vidět krásný obraz, vnímat krásu všeobecně, aby to vše je utvrdilo, že krása tu je, krásné slovo v moudrých knihách je obsaženo, že směřování k duchovním výšinám existuje, jen je přehlušeno, neslyšeno, a proto se zdá, jako by se už poztrácelo v materiální společnosti, jež na první místo klade požadavek finanční úspěšnosti. Duchovní hodnoty jsou pilíře chrámu nově budovaného po marasmu komunistické éry. Zvláště mladí lidé by měli vědět, že není nutné  sahat k náhražkám vyšších požitků v podobě drog, ale že lze k nim dospět nejen vlastní tvorbou, ale i citlivostí krásu v umění vnímat. Naladit se na vlnění dobra, na pozitivní vlny, dokonce na tvůrčí kosmické  vlnění, přijímat je a šířit je pak dál!

 Aby se slova šířila jako kruhy na vodě, pošli je dál. Dobrá slova, taková, kterými předáváš světlo a naději. To nejlepší ze sebe, co umíš povědět slovem a obrazem, posílej opakovaně dál! Jako vlnění, jako kruhy na vodě posílej dál naději! Tu naději a to světlo, které zde pro každého je! Pomoz, prosím, malověrným, kteří se potápějí jako moucha ve lžíci vody a nejsou schopni uvidět svět nádherný, i tajemný Vesmír Bohem stvořený, nevidí otevřenou Boží náruč, neznají Lásku směřující od Boha k nám. Zvláště jsi-li poctěn darem slova, vládneš-li štětcem či dokonce poznal-li jsi Milost tvorby a předvídání zároveň, prosím, varuj ostatní! Povzbuzuj je! Čas totiž nabývá na rychlosti a zároveň se však zkracuje ten, jenž je nám dán pro změnu všeobecně uznávaných hodnot. Zřejmě budou platit jiná hodnotová měřítka a budou velmi váženi ti, kteří dokáží rozumně naložit nejen se životem svým, ale jako světlonoši ukáží cestu jiným, dosud zmateným a nezorientovaným v nové složitosti bytí. To vše bylo mimo jiné řečeno v knihách projektu Pošli to dál. 

Věra Ludíková

Příspěvek do sborníku, výňatek

http://www.pozitivni-noviny.cz/Komentování tohoto článku je vypnuto.