Království Boží

Napsal Zenavesvetle.cz (») 23. 12. 2017 v kategorii Z četby, přečteno: 983×

„Hledejte království Boží a jeho pravdu – a ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6.33)

Andel-nebes

Jakkoliv je to prosté a známé, ať se jakkoliv opojujeme pokrytectvím a z něho vyplývajícím sebevědomím, nic nemůže zvrátit nepochybnost oné prosté  a jasné pravdy, že žádná vnější úsilí nemohou zabezpečit náš život, nevyhnutelně spojený s neodvratnými muky a ještě nevyhnutelněji končící smrtí, jež může nastat pro každého z nás z minuty na minutu a že proto náš život nemůže mít jiný smysl, než jedině konat v každé minutě to, co je od nás žádáno silou, která nás poslala do života a dala nám v tomto životě nepochybného vůdce: rozumné poznání.

A proto ta síla nemůže chtít od nás to, co je nerozumné a nemožné: utváření našeho dočasného tělesného života, života společnosti nebo říše. Tato síla od nás žádá to, co jediné je nepochybné, rozumné a možné: sloužit království Božímu, tedy spolupůsobit tím směrem, aby se ustálilo co největší spojení všeho živoucího – což je možno jenom v pravdě, a tedy uznávat nám zjevenou pravdu a hlásat to, co máme ve své moci.

„Hledejte království Boží a jeho pravdu – a ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6.33)

Jediný smysl lidského života spočívá v tom, aby člověk sloužil světu, aby pomáhal utvrzovat Boží království. A tato služba se může uskutečnit jenom tehdy, bude-li každý jednotlivý člověk uznávat a hlásat pravdu.

Ale království Boží nepřijde způsobem patrným – a neřeknou: Hle, ono je zde nebo tam. Neboť království Boží je ve vás“ (L 17/20)

 

1891-1893

Úryvek z knihy:

Lev Nikolajevič Tolstoj - Království Boží ve vásKomentování tohoto článku je vypnuto.