Zvládání falešných představ

Napsal Zenavesvetle.cz (») 3. 6. v kategorii Z četby, přečteno: 211×

Ucte-sve-deti

Učte své děti


Tyto pravdy učte své děti.

Učte své děti, že ke štěstí nepotřebují nic vněj­šího — žádného člověka, žádné místo, žádnou věc — neboť opravdové štěstí najdou ve své duši. Učte je, že jsou soběstační.

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že neúspěch je fikce, že každá snaha je úspěch, že každé úsilí dosahuje vítězství.

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že jsou v hlubokém spojení se Životem, že žijí v jednotě se všemi lidmi a že nejsou nikdy odděleny od Boha.

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že žijí ve světě nesmírné hojnosti, ve kterém je dostatek pro všechny. Učte je, že největší štěstí spočívá v dávání, nikoli v hromadění věcí.

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že mohou žít důstojným životem, aniž něco musejí dělat a aniž něčím musejí být, učte je, že s nikým nemusejí soutěžit, neboť Bůh dává své požehnání všem.

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že nikdy nebudou souzeny, že se nemusejí bát něco zkazit a že se nemusejí snažit být „lepší“, aby si zasloužili lásku Boží.

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že důsledky a trest nejsou totéž, že smrt neexistuje a že Bůh nikdy nikoho neodsoudí.

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že láska si neklade žádné pod­mínky, že nemusejí mít strach, že je přestanete milovat a že jejich vlastní láska je ten největší dar, jaký mohou dát světu.

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že být jiný neznamená být lepší, učte je nepovyšovat se nad druhé a přijímat lidi takové, jací opravdu jsou.

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Učte své děti, že neexistuje nic, co nemo­hou dělat, že víru v nevědomost lze odstranit a že nikdo nepotřebuje nic než si uvědomit, čím opravdu je.

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

Tohle všechno je učte svými činy, nikoli pouhými slovy. Neboť děti napodobují to, co děláte a stanou se tím, čím jste vy.

Jděte a učte tyto pravdy nejen své děti, ale všechny lidi a všechny národy. Neboť všichni lidé jsou vaše děti a všechny národy jsou vaším domo­vem, když se vydáte na cestu k dokonalosti.

Tohle je cesta, na kterou jste se vydali před mnoha staletími a mnoha životy. Tohle je cesta, na kterou jste se dlouho připravovali a která vás přivedla tam, kde jste.

Tohle je cesta, která vás volá naléhavěji než kdykoli předtím, cesta, po které jdete stále rychleji.

Tohle je nevyhnutelný výsledek touhy vaší duše. Je to vyjádření božské podstaty ve vašem nitru. A ta k vám dnes hovoří jako nikdy předtím — neboť ji dnes slyšíte jako nikdy předtím.

Je načase ukázat světu nádhernou vizi. Vizi všech lidí, kteří kdy opravdu hledali, kteří opravdu milovali a kteří si uvědomovali jednotu Života.

Jakmile si tohle uvědomíte, nikdy nebudete spo­kojeni s ničím menším. Jakmile to jednou cítíte, chcete to sdílet se všemi, které milujete.

Neboť tohle je Realita, a ta je naprosto odlišná od vašich falešných představ. Nicméně tuto Realitu budete schopni vnímat díky svým falešným představám. Neboť ono „já“, s nímž se ztotožňujete ve svých představách, není tím, čím opravdu jste.

Dokud považujete své představy za realitu, ne­můžete si uvědomit, čím opravdu jste. Pochopte, že vaše představy jsou falešné — že jste si je sami vytvořili pro velice reálné účely, ale že nejsou reálné.

Proto jste sem přišli — abyste si tohle uvědomili jasněji než kdykoli předtím.

Transformace vašeho světa bude záviset na vaší schopnosti rozpomenout se. Smyslem veškerého vzdělání je rozpomenout se na to, co už víte, nikoli naučit se něco nového. Skutečný učitel si uvědo­muje, že žáci už všechno vědí, a proto se nesnaží naučit je něco nového. Prostě jim připomínají to, co žáci už vědí.

Vyučovat druhé znamená pomáhat jim rozpome­nout se.

Veškeré učení je rozpomínání. Veškeré vyučo­vání je připomínání. Všechny lekce jsou oživené vzpomínky.

Je nemožné vyučovat něco nového, neboť nic nového neexistuje. Všechno, co kdy bylo, co je a co kdy bude, existuje v tomto okamžiku.

Pro duši jsou všechny tyto informace dostupné. Duše je těmito informacemi.

Duše je tělem Boha, který se vyvíjí.

Já se neustále vyvíjím. Tento proces, kterému říkáte evoluce, je proces, který nikdy nekončí.

Považujete-li Boha za proces, který je „dokon­čený“, pak si neuvědomujete realitu. Prozradím vám jedno tajemství: Bůh není nikdy s ničím hotov.

S ničím. Ani s vámi.

Bůh s vámi nikdy neskončí.

Neboť vy jste to, co je Bůh. A protože Bůh neskončil s Bohem, nemůže skončit ani s vámi.

Tohle je Boží dichotomie: řekl jsem, že všechno, co kdy bylo, co je teď a co kdy bude, existuje v tomto okamžiku. Také jsem však řekl, že proces evoluce nikdy nekončí. Jak je možné, aby obojí bylo pravda?

Odpověď na tuto otázku má hodně společného s povahou času. Čas ve skutečnosti neexistuje. Exis­tuje pouze proces, který pokračuje v nekonečném okamžiku přítomnosti.

Bůh je proces.

V rámci lidské logiky a různých omezení vaší mysli to nemůžete pochopit. Tato omezení si však kla­dete sami. A neděláte to bezdůvodně. To se týká všech vašich falešných představ, jak jsem vám už mnohokrát vysvětlil — a jak vám opět vysvětlím v této knize.

Prozatím si uvědomte, že Bůh nikdy s ničím nekončí. Proces, v němž si uvědomuji sám sebe, je věčný.

Onen aspekt Boha, který se projevuje v podobě lidského života na zemi, se vyvíjí v každém okamžiku. A vy jste se konečně rozhodli, že v tomto procesu budete hrát vědomou roli. To dokazuje už samotná skutečnost, že jste otevřeli tuto knihu. To byste nikdy neudělali, kdybyste nechtěli začít žít vědomým životem.

I když si myslíte, že k této knize přistupujete s nedůvěrou nebo s určitými výhradami, je to jen vaše představa. Tuto knihu jste otevřeli, protože chcete dosáhnout hlubokého uvědomění reality.

To se dnes děje na celém světě. Stále víc lidí se snaží rozpomenout se na svou realitu.

Vstupujete do druhé fáze procesu transformace života na vaší planetě. Tento proces můžete dokončit ve velice krátké době — během jedné či dvou generací — budete-li opravdu chtít.

První fáze trvala mnohem déle — několik tisíc let. I to je z hlediska Vesmíru velice krátká doba. Právě v této fázi probouzení lidstva vám vaši učitelé a duchovní mistři připomínali, čím opravdu jste.
Jakmile dostatečný počet lidí pochopí učení sta­rých mistrů, dojde k urychlení duchovního vývoje a pak opravdu vstoupíte do druhé fáze transformace.

Dospělí dnes začínají učit mladé — a celý proces se urychluje.

S příchodem nového tisíciletí si mnoho lidí uvě­domilo, že lidstvo stojí na prahu nové epochy. Toto uvědomění je předpokladem celosvětové změny, kte­rou se dnes snažíte urychlit.

Hodně záleží na vašich dětech. Budete-li své děti učit základní životní principy, můžete udělat zásadní krok vpřed ve své evoluci.

Založte své školství na takových myšlenkách jako je vědomí, odpovědnost, poctivost, transparentnost, svoboda, radostná oslava sexuality a rozmanitost individuálního sebevyjádření.

Tohle všechno učte své děti a dáte jim dobrou školu. A především je učte o představách, a jak — a proč — žít s nimi, nikoli v nich.

N.D. Walsch: Přijímání Boha, 2000
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_prijimani_boha.htm?fbclid=IwAR2YkVESKFuMOzQU75MbwfiUeuKFrearNMXAAu5KZ9LFJf-_6vDRbIdipZQ#11Komentování tohoto článku je vypnuto.