Období: rok 2020

Princip Petra

Zenavesvetle.cz (») | 18. 12. 2020 | přečteno: 273×
mandaly/princip-petra.jpg„Nyní nastal čas, abychom se zabývali zradou křesťanství. Do tohoto zjevení nebylo známo, že tuto zradu předpověděl Pán Ježíš Kristus v průběhu jednání s apoštolem Petrem. Petr té doby souvztaží s veškerým křesťanským hnutím a zpříkladňuje jej v procesu dějin. číst dál

O duchovních požadavcích každodenního života a o souboru pravidel pro takový život

Zenavesvetle.cz (») | 27. 11. 2020 | přečteno: 289×
kvety/o-duchovnich-pozadavcich-kazdodenniho-zivota.jpgV tomto datu byla obdržena od Pána následující poselství: číst dál

Jedinost Boha 9

Zenavesvetle.cz (») | 22. 11. 2020 | přečteno: 271×
mandaly/jedinost-boha.jpgPozději jsem se zeptal, kde bych mohl nalézt ty nejbystřejší učence vyznávající božskou Trojici ve třech osobách. Přistoupili ke mně tři muži, které jsem následně takto oslovil: „Jak můžete rozdělovat božskou Trojici do třech osob a tvrdit přitom, že každá osoba je sama o sobě čili jednotlivě Bůh a Pán? Není tím vaše ústní vyznání, že Bůh je jeden, vzdáleno od toho, co si myslíte, tak jako jih od severu?“ číst dál

O principech duchovní homogennosti

Zenavesvetle.cz (») | 13. 11. 2020 | přečteno: 293×
kvety/principy-duchovni-homogenity.jpgV tomto datu byla obdržena následující poselství od Nejvyššího. číst dál

VIII. TO, CO POVAŽUJETE ZA LIDSKÉ, NENÍ DOKONCE ANI VZDÁLENĚ LIDSKÉ

Zenavesvetle.cz (») | 9. 11. 2020 | přečteno: 277×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgTO, CO POVAŽUJETE ZA LIDSKÉ, NENÍ DOKONCE ANI VZDÁLENĚ LIDSKÉ číst dál

VII. VŠE SLOUŽÍ SVÉMU ÚČELU A VÁM SE DOSTÁVÁ VELMI DŮLEŽITÉHO DUCHOVNÍHO POUČENÍ

Zenavesvetle.cz (») | 3. 11. 2020 | přečteno: 271×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgPlný rozsah užitečnosti tohoto experimentování v negativním stavu a jeho padělaného života, čili ne-života, může být znám jen Nejvyššímu. číst dál

VI. TO, CO POVAŽUJETE ZA PRAVÝ ŽIVOT, NENÍ PRAVÝ ŽIVOT, ALE NEŽIVOT

Zenavesvetle.cz (») | 1. 11. 2020 | přečteno: 241×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgTO, CO POVAŽUJETE ZA PRAVÝ ŽIVOT, NENÍ PRAVÝ ŽIVOT, ALE NEŽIVOT číst dál

Blahoslaveni, kteří neviděli, a uvěřili

Zenavesvetle.cz (») | 29. 10. 2020 | přečteno: 294×
kvety/ruze-ruzove.jpgPán řekl Tomášovi: Že jsi Mě viděl, věříš. Blahoslaveni, kteří neviděli, a uvěřili. (J 20,29)  číst dál

V. VŠE VE VÁS A V TOMTO SVĚTĚ JE VZHŮRU NOHAMA

Zenavesvetle.cz (») | 26. 10. 2020 | přečteno: 267×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgVýsledkem tohoto experimentování v negativním stavu bylo nastolení nevědomosti a nevědomých procesů. Toto vedlo lidi k závislosti na druhých a na fyzikálních zákonech. Takto ztratili počáteční a původní schopnost, kterou dříve měli, ovládat myslí všechny přírodní a fyzické zákony. To lidi odvracelo od obrácení se k sobě do nitra ke své Niterné mysli, kde je uloženo veškeré pravé a ryzí poznání těchto výše popsaných skutečností, jakož i všeho týkajícího se života a Stvoření. Toto poznání je k dispozici KAŽDÉMU, kdo NALEZNE SPRÁVNÝ KLÍČ, aby otevřel vchod ke své Niterné mysli. číst dál

IV. PRAVÝ PŮVOD NEGATIVNÍHO STAVU

Zenavesvetle.cz (») | 24. 10. 2020 | přečteno: 271×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgPři procesu tohoto experimentování vstoupil do jsoucna a bytí negativní stav a vše zlé, špatné, nesprávné, zdeformované a zkažené. Negativní stav tedy nepochází z Nejvyššího. číst dál

III. JSTE ZDE DOBROVOLNĚ KVŮLI POKUSU, ABY SE ZODPOVĚDĚLY DŮLEŽITÉ DUCHOVNÍ OTÁZKY

Zenavesvetle.cz (») | 21. 10. 2020 | přečteno: 363×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgAby se toto vše stalo, bylo dovoleno Nejvyšším za účelem odpovědi na otázku, která vyvstala u vědců. Tito byli druhým původním lidstvem, které se objevilo na planetě Zemi přibližně před méně něž 100 miliony roků. Otázka byla následující: číst dál

Jedinost Boha 8

Zenavesvetle.cz (») | 19. 10. 2020 | přečteno: 295×
mandaly/jedinost-boha.jpgU lidí, kteří uznávají mnoho bohů namísto jednoho, není žádný aspekt církve soudržný. Člověk, který svou vírou uznává a v srdci uctívá jednoho Boha, je ve společenství svatých na zemi a ve společenství andělů v nebesích. Tato uskupení nazýváme společenstvími a skutečně jimi jsou, neboť se nacházejí v jednom Bohu a jeden Bůh je v nich. Titíž lidé jsou také ve spojení s celým andělským nebem a odvažuji se říci, že i s každým tamním jednotlivcem. Všichni jsou totiž jako děti a potomci jednoho rodiče s natolik podobnými myslemi, zvyky a vzhledem, že se vzájemně poznávají. číst dál

II. NEJSTE TÍM, KÝM SI VĚDA A NÁBOŽENSTVÍ MYSLÍ, ŽE JSTE

Zenavesvetle.cz (») | 13. 10. 2020 | přečteno: 281×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgPři pohledu na tato fakta je zřejmé, že nejste tím, co vám jak věda, tak i náboženství říkají, že jste. číst dál

VELIKÉ ZNAMENÍ NA NEBI

Zenavesvetle.cz (») | 8. 10. 2020 | přečteno: 397×
mandaly/znamenI-na-nebi.jpgTi, jejichž víra je oddělená od lásky k bližnímu, se v knize Zjevení míní drakem. (Zjevení Janovo) číst dál

I. DĚJINY LIDSTVA A VAŠEHO PŮVODU NEJSOU TAKOVÉ, JAKÉ SI MYSLÍTE, ŽE JSOU

Zenavesvetle.cz (») | 3. 10. 2020 | přečteno: 316×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgOdpověď na otázku položenou na začátku této kapitoly tvrdí, že dějiny člověčenstva, a tedy vašeho vlastního původu, jak je popisují různé vědecké, historické a náboženské knihy, jsou NESPRÁVNÉ. Věda a historie nemají žádné ponětí o tom, že cokoli, co se zde před tím popsalo, se kdy stalo. Jak můžete vidět, bylo pseudotvůrci pečlivě zajištěno, že nebude nikdy možno nalézt žádný vědecký důkaz toho, co se zde popisuje. číst dál

JÁ JSEM TA CESTA, PRAVDA A ŽIVOT

Zenavesvetle.cz (») | 25. 9. 2020 | přečteno: 363×
mandaly/ja-jsem-ta-cesta-pravda-i-zivot.jpg„V Evangeliu dle Jana v kapitole 14 ve verších 6 - 7 je psáno: číst dál

Jedinost Boha 7

Zenavesvetle.cz (») | 21. 9. 2020 | přečteno: 289×
mandaly/jedinost-boha.jpgTi, kteří neuznávají Boha, jsou vyloučeni z církve a odsouzeni. Lidé, kteří neuznávají Boha, jsou vyloučeni z církve, protože podstatou církve je Bůh, a božské pravdy, jež nazýváme teologické, vytvářejí strukturu církve. Popírání Boha je tudíž popíráním všeho, co s církví souvisí. A právě toto popírání je tím, co člověka vylučuje - on se tedy vylučuje sám. Bůh nevylučuje nikoho. číst dál

Babičko, jak se vyrovnáváš s bolestí?

Zenavesvetle.cz (») | 19. 9. 2020 | přečteno: 316×
kvety/kos-s-kvety.jpg" Babičko, jak se vyrovnáváš s bolestí?" číst dál

HISTORIE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI V.

Zenavesvetle.cz (») | 13. 9. 2020 | přečteno: 343×
mandaly/historie-lidI-na-planetE-zemi.jpg5.  FÁZE LIDÍ – PLNÁ AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU číst dál

HISTORIE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI IV.

Zenavesvetle.cz (») | 9. 9. 2020 | přečteno: 308×
mandaly/historie-lidI-na-planetE-zemi.jpg4.  FÁZE LIDÍ – AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU číst dál

Jedinost Boha 6

Zenavesvetle.cz (») | 4. 9. 2020 | přečteno: 312×
mandaly/jedinost-boha.jpgVe světě existuje mnoho jevů, které mohou náš rozum - je­-li tomu nakloněn - přivést k pochopení a závěru, že Bůh existuje a že je jeden. Tato pravda může být potvrzena nesčetnými jevy viditelného světa. Vesmír je totiž jako jeviště, které nám neustále přehrává důkazy, že Bůh existuje a že je jeden. číst dál

HISTORIE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI III.

Zenavesvetle.cz (») | 2. 9. 2020 | přečteno: 330×
mandaly/historie-lidI-na-planetE-zemi.jpg3.  FÁZE LIDÍ – PRVNÍ KROK AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU číst dál

HISTORIE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI II.

Zenavesvetle.cz (») | 30. 8. 2020 | přečteno: 347×
mandaly/historie-lidI-na-planetE-zemi.jpg2.  FÁZE LIDÍ – ADAM A EVA číst dál

HISTORIE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI I.

Zenavesvetle.cz (») | 26. 8. 2020 | přečteno: 329×
mandaly/historie-lidI-na-planetE-zemi.jpg1.  ANDROGYNNÍ FÁZE - ADAM číst dál

Je historie vašeho vzniku pravdivá?

Zenavesvetle.cz (») | 21. 8. 2020 | přečteno: 360×
priroda/historie-vzniku.jpgJe historie člověčenstva, a tudíž historie vašeho vzniku, popisovaná v různých vědeckých a náboženských knihách, pravdivá?  Jste skutečně tím, co říkají, že jste?  Jaká je pravá skutečnost ohledně tohoto všeho? číst dál

O zdroji lidských problémů, běd a strádání a o tom, jak je překonat

Zenavesvetle.cz (») | 14. 8. 2020 | přečteno: 317×
mandaly/poselstvi-z-nitra.jpg„Problémem u mnoha lidí na Zemi je, že velmi často považují sebezkoumání, sebehodnocení a vcházení „dovnitř“ do své Niterné mysli za zaneprázdnění, které je nemorální, nezdravé a nebezpečné. Proto věnují malou pozornost či zřetel tomu, co se v nich děje. číst dál

S každým zůstává po smrti jeho láska

Zenavesvetle.cz (») | 7. 8. 2020 | přečteno: 356×
mandaly/manzelska-laska.jpg34. S každým zůstává po smrti jeho láska číst dál

Jedinost Boha 5

Zenavesvetle.cz (») | 2. 8. 2020 | přečteno: 255×
mandaly/jedinost-boha.jpgKaždá složená věc musí záviset na jednom zdroji, jinak se rozpadne - což musí uznat každý se zdravým rozumem, i když není nábožensky orientovaný. číst dál