Období: říjen 2020

Blahoslaveni, kteří neviděli, a uvěřili

Zenavesvetle.cz (») | 29. 10. 2020 | přečteno: 294×
kvety/ruze-ruzove.jpgPán řekl Tomášovi: Že jsi Mě viděl, věříš. Blahoslaveni, kteří neviděli, a uvěřili. (J 20,29)  číst dál

V. VŠE VE VÁS A V TOMTO SVĚTĚ JE VZHŮRU NOHAMA

Zenavesvetle.cz (») | 26. 10. 2020 | přečteno: 267×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgVýsledkem tohoto experimentování v negativním stavu bylo nastolení nevědomosti a nevědomých procesů. Toto vedlo lidi k závislosti na druhých a na fyzikálních zákonech. Takto ztratili počáteční a původní schopnost, kterou dříve měli, ovládat myslí všechny přírodní a fyzické zákony. To lidi odvracelo od obrácení se k sobě do nitra ke své Niterné mysli, kde je uloženo veškeré pravé a ryzí poznání těchto výše popsaných skutečností, jakož i všeho týkajícího se života a Stvoření. Toto poznání je k dispozici KAŽDÉMU, kdo NALEZNE SPRÁVNÝ KLÍČ, aby otevřel vchod ke své Niterné mysli. číst dál

IV. PRAVÝ PŮVOD NEGATIVNÍHO STAVU

Zenavesvetle.cz (») | 24. 10. 2020 | přečteno: 271×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgPři procesu tohoto experimentování vstoupil do jsoucna a bytí negativní stav a vše zlé, špatné, nesprávné, zdeformované a zkažené. Negativní stav tedy nepochází z Nejvyššího. číst dál

III. JSTE ZDE DOBROVOLNĚ KVŮLI POKUSU, ABY SE ZODPOVĚDĚLY DŮLEŽITÉ DUCHOVNÍ OTÁZKY

Zenavesvetle.cz (») | 21. 10. 2020 | přečteno: 363×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgAby se toto vše stalo, bylo dovoleno Nejvyšším za účelem odpovědi na otázku, která vyvstala u vědců. Tito byli druhým původním lidstvem, které se objevilo na planetě Zemi přibližně před méně něž 100 miliony roků. Otázka byla následující: číst dál

Jedinost Boha 8

Zenavesvetle.cz (») | 19. 10. 2020 | přečteno: 295×
mandaly/jedinost-boha.jpgU lidí, kteří uznávají mnoho bohů namísto jednoho, není žádný aspekt církve soudržný. Člověk, který svou vírou uznává a v srdci uctívá jednoho Boha, je ve společenství svatých na zemi a ve společenství andělů v nebesích. Tato uskupení nazýváme společenstvími a skutečně jimi jsou, neboť se nacházejí v jednom Bohu a jeden Bůh je v nich. Titíž lidé jsou také ve spojení s celým andělským nebem a odvažuji se říci, že i s každým tamním jednotlivcem. Všichni jsou totiž jako děti a potomci jednoho rodiče s natolik podobnými myslemi, zvyky a vzhledem, že se vzájemně poznávají. číst dál

II. NEJSTE TÍM, KÝM SI VĚDA A NÁBOŽENSTVÍ MYSLÍ, ŽE JSTE

Zenavesvetle.cz (») | 13. 10. 2020 | přečteno: 281×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgPři pohledu na tato fakta je zřejmé, že nejste tím, co vám jak věda, tak i náboženství říkají, že jste. číst dál

VELIKÉ ZNAMENÍ NA NEBI

Zenavesvetle.cz (») | 8. 10. 2020 | přečteno: 397×
mandaly/znamenI-na-nebi.jpgTi, jejichž víra je oddělená od lásky k bližnímu, se v knize Zjevení míní drakem. (Zjevení Janovo) číst dál

I. DĚJINY LIDSTVA A VAŠEHO PŮVODU NEJSOU TAKOVÉ, JAKÉ SI MYSLÍTE, ŽE JSOU

Zenavesvetle.cz (») | 3. 10. 2020 | přečteno: 316×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgOdpověď na otázku položenou na začátku této kapitoly tvrdí, že dějiny člověčenstva, a tedy vašeho vlastního původu, jak je popisují různé vědecké, historické a náboženské knihy, jsou NESPRÁVNÉ. Věda a historie nemají žádné ponětí o tom, že cokoli, co se zde před tím popsalo, se kdy stalo. Jak můžete vidět, bylo pseudotvůrci pečlivě zajištěno, že nebude nikdy možno nalézt žádný vědecký důkaz toho, co se zde popisuje. číst dál