Období: rok 2021

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 4.

Zenavesvetle.cz (») | včera v 22:52 | přečteno: 1×
kvety/tri-bile-ruze-3.jpgJe mýtem a iluzí myslet si a věřit, že je více, než jen jeden Bůh. Jelikož je tu jen jeden Stvořitel, jedno "já jsem", pokud jde o "já jsem", je tu také jen jeden Bůh, Jedno Absolutní "JÁ JSEM", Kdož  se ve Svém Stvoření projevuje nekonečným počtem způsobů, stránek, spojení, jmen, stavů, kondicí a postupů. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 3.

Zenavesvetle.cz (») | 12. 9. | přečteno: 8×
kvety/zvonky-2.jpg3.  Je mýtem a iluzí myslet si a věřit, že Bůh je příčinou či sestává z čehokoliv negativního, škodlivého, záporného, ​​špatného, zlého, protivného ​​nebo věřit, že Bůh trestá či odsuzuje lidi do pekla, způsobuje nehody, bědy, strádání, utrpení nebo to, co blázniví lidé s jejich pošetilými zákony nazývají "vyšší mocí". Bůh, Nejvyšší, je čistá Absolutní Láska a Absolutní Moudrost, a takové negativní vlastnosti a představy jsou neslučitelné s Jeho/Její pravou Přirozeností. Jsou připisovány Bohu lidmi a nejsou ničím jiným než promítnutím způsobu myšlení, vůle, jednání, chování a vzájemnému zacházení lidí se sebou samými a navzájem a způsobu vykonávání jejich vlastního bláhového života. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 2.

Zenavesvetle.cz (») | 19. 8. | přečteno: 25×
kvety/holubice.jpg2. Je mýtem a iluzí myslet si  a věřit, že Stvořitel, Bůh, Nejvyšší je někdo vzdálený, někde nad námi či mimo nás, cizí, nehmatatelný, ke komu je obtížné se vztahovat, či přistupovat, nebo někdo, kdo vyžaduje,  zvláštní a neobvyklé prostředky, způsoby, nástroje, postupy, mystéria, obřady, slavnosti, či podobné záležitosti, aby se vyvolal a rozumělo se mu v průběhu spojení s Ním/Ní. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 1.

Zenavesvetle.cz (») | 31. 7. | přečteno: 33×
kvety/bile.jpg(Z přednášky-semináře "Zásady a aplikace duchovní hypnózy", 14. január1983) číst dál

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS ?

Zenavesvetle.cz (») | 18. 7. | přečteno: 34×
mandaly/kdo-je-to.gifPROČ JEŽÍŠ KRISTUS HOVOŘIL A MĚL KE SVÉMU BOHU – OTCI VZTAH, JAKO BY ON A OTEC BYLI DVĚMA ODLIŠNÝMI OSOBAMI ČI ENTITAMI, A NE JEDNÍM A TÝMŽ BOHEM - NEDĚLITELNÝM?   číst dál

Absolutní aspekty Nejvyššího

Zenavesvetle.cz (») | 13. 6. | přečteno: 44×
mandaly/absolutni-aspekty-nejvyssiho.jpgČtyři základní a podstatné Absolutní aspekty Nejvyššího: číst dál

Zpustošení je počátek naděje

Zenavesvetle.cz (») | 5. 6. | přečteno: 53×
kvety/vaza-s-ruzemi.jpgNeboj se, neboť Bůh slyšel hlas dítěte. To označuje naději na pomoc, což je zřejmé z významu slov „neboj se“: nezoufat si, neboť když je odstraněn strach, je přítomna naděje; a z obratu „slyšet hlas dítěte“ označujícího pomoc. (...) číst dál

Nespácháš cizoložství

Zenavesvetle.cz (») | 3. 5. | přečteno: 71×
mandaly/hle-CinIm-vSe-novE.jpgZ tohoto výroku každý usoudil, že spáchat cizoložství znamená mít pohlavní styk s někým jiným, než se svým manželským partnerem. V této konotaci je zahrnuto to, že sexuální styk musí být omezen pouze na jednu osobu – vlastního manžela/manželku. Málo lidí si však uvědomuje ten fakt, že toto přikázání nemluví natolik o fyzickém sexuálním styku, ale o životně důležitých duchovních záležitostech. Kvůli tomuto omezenému vnímání je pojetí cizoložství většinou lidí nesprávně pochopeno a vykádáno. číst dál

Příběh o stříbrotepci

Zenavesvetle.cz (») | 9. 4. | přečteno: 71×
mandaly/body-of-light-mandala.jpgExistovala skupina žen, které studovaly knihu Malachiáše ve Starém zákoně. Když studovaly kapitolu tři, procházely třetím veršem, který říká: „Tavič usedne a pročistí stříbro.“ Tento verš ženy zmátl a přemýšlely, co toto prohlášení říká o charakteru a povaze Boha. Jedna z těch žen se nabídla, že zjistí, jak probíhá proces očišťování stříbra a vrátí se do skupiny při jejich příštím studiu Bible. číst dál

DOBRO A PRAVDA

Zenavesvetle.cz (») | 9. 3. | přečteno: 79×
mandaly/nova-doba.jpgVše ve vesmíru, co je podle Božského řádu, se vztahuje k dobru a pravdě. V nebi a na světě neexistuje nic, co by se nevztahovalo k těm dvěma. Příčina je ta, že jak dobro, tak pravda vycházejí z Božství, z něhož pochází všechno. číst dál

Božská moudrost

Zenavesvetle.cz (») | 18. 2. | přečteno: 133×
mandaly/svetlo-moudrosti.jpgBožská moudrost je v nebesích, před zrakem andělů, viděna jako světlo. číst dál

Syn člověka

Zenavesvetle.cz (») | 21. 1. | přečteno: 145×
mandaly/syn-cloveka.jpgSynem člověka se rozumí Pán jako Slovo, protože i proroci byli nazýváni syny člověka. číst dál