Období: rok 2021

Sebeláska - nejhorší nepřítel Boha a Prozřetelnosti

Zenavesvetle.cz (») | 28. 12. 2021 | přečteno: 120×
kvety/zimni-mesic.jpgNa předcházejících stránkách jsme dokázali, že pokud by se člověku jeho život nejevil tak, jako by žil sám ze sebe, a proto jako by i myslel, chtěl, mluvil a jednal jakoby sám ze sebe, ne­byl by lidskou bytostí. číst dál

Vlastní Božskou podstatou je Láska a Moudrost

Zenavesvetle.cz (») | 21. 12. 2021 | přečteno: 119×
mandaly/vlastni-bozskou-podstatou-je-laska-a-moudrost.jpgPokud si připomeneš vše, co znáš, podrobíš to svému intuitivnímu vhledu a za určitého povznesení ducha začneš zkoumat, co je obecným principem všeho existujícího, můžeš dospět k jedinému možnému závěru: že touto univerzální skutečností je Láska a Moudrost. číst dál

Různé podoby lásky

Zenavesvetle.cz (») | 12. 12. 2021 | přečteno: 154×
kvety/kralovska-kvetina.jpgCelé nebe se dělí na různá společenství podle jednotlivých podob lásky; stejně tak i peklo a svět duchů. Nebe se však dělí na společenství podle rozdílů nebeských lásek; peklo podle rozdílů pekelných lásek; a svět duchů podle rozdílů jak nebeských, tak pekelných lásek. číst dál

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 3

Zenavesvetle.cz (») | 3. 12. 2021 | přečteno: 154×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgV době inkarnace Ježíše Krista na planetu Zemi nikdo v negativním stavu neměl žádnou vhodnou znalost způsobů a prostředků, jak se z něj dostat ven. Ale nejenom to, nikdo, nebo jen velmi málo, neprokázal touhu dostat se ven z negativního stavu. Lidé převážně věřili jen v pozemský, materiální, tělesný typ života, a proto vložili veškeré své snahy do prodlužování svého pozemského života přímo nebo nepřímo skrze své potomstvo. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 6

Zenavesvetle.cz (») | 26. 11. 2021 | přečteno: 160×
kvety/svoboda-volby.jpgJe smyšlenkou a iluzí představovat si, myslet a věřit, že lidský osud a život je předurčený, pevný, či uzavřený do jednoho postavení či stavu. Lidský život není ani předurčený, ani na věky utkvělý v jednom postavení či stavu. číst dál

Zákon Božské Prozřetelnosti

Zenavesvetle.cz (») | 19. 11. 2021 | přečteno: 137×
priroda/cestou-2.jpgZákon Božské Prozřetelnosti praví, číst dál

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 2.

Zenavesvetle.cz (») | 8. 11. 2021 | přečteno: 163×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgPůvodní aktivátoři negativního stavu, kteří byli nazváni pseudotvůrci, se aktem této aktivace stali neoddiskutovatelnými a nepochybnými mistry, pány a vládci negativního stavu. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 5.

Zenavesvetle.cz (») | 31. 10. 2021 | přečteno: 183×
kvety/kytice.jpgJe mýtem a iluzí myslet si a věřit, že lidský život začíná fyzickým početím v mateřském lůně na Zemi a končí fyzickou smrtí tohoto „těla“. Mějte na mysli, že lidský život ani nezačíná, ani nekončí projevováním života v přírodní úrovni na Zemi. číst dál

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi- 1.

Zenavesvetle.cz (») | 23. 10. 2021 | přečteno: 197×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgO DŮVODECH INKARNACE NEJVYŠŠÍHO NA PLANETĚ ZEMI číst dál

PŘIROZENOST PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Zenavesvetle.cz (») | 16. 10. 2021 | přečteno: 155×
mandaly/svetlo-stvoreni.jpg„Nejdůležitější duchovní věcí v jsoucnu a bytí je NÁLEŽITÉ CHÁPÁNÍ A PŘIJETÍ PRAVÉ PŘIROZENOSTI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Na SPRÁVNOSTI tohoto chápání a přijetí závisí ŽIVOT veškerého Stvoření a všech jeho obyvatel. číst dál

O předvídání budoucnosti

Zenavesvetle.cz (») | 6. 10. 2021 | přečteno: 152×
mandaly/predvidani-budoucnosti.jpgJelikož předvídání budoucnosti ničí samo lidství, jehož podstatou je jednat svobodně a podle rozumu, nikomu není dáno znát budoucnost. Každý však může o budoucnosti rozumně uvažovat. Tím uvádí rozum se všemi jeho silami v život. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 4.

Zenavesvetle.cz (») | 25. 9. 2021 | přečteno: 155×
kvety/tri-bile-ruze-3.jpgJe mýtem a iluzí myslet si a věřit, že je více, než jen jeden Bůh. Jelikož je tu jen jeden Stvořitel, jedno "já jsem", pokud jde o "já jsem", je tu také jen jeden Bůh, Jedno Absolutní "JÁ JSEM", Kdož  se ve Svém Stvoření projevuje nekonečným počtem způsobů, stránek, spojení, jmen, stavů, kondicí a postupů. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 3.

Zenavesvetle.cz (») | 12. 9. 2021 | přečteno: 165×
kvety/zvonky-2.jpgJe mýtem a iluzí myslet si a věřit, že Bůh je příčinou či sestává z čehokoliv negativního, škodlivého, záporného, ​​špatného, zlého, protivného ​​nebo věřit, že Bůh trestá či odsuzuje lidi do pekla, způsobuje nehody, bědy, strádání, utrpení nebo to, co blázniví lidé s jejich pošetilými zákony nazývají "vyšší mocí". číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 2.

Zenavesvetle.cz (») | 19. 8. 2021 | přečteno: 195×
kvety/holubice.jpgJe mýtem a iluzí myslet si  a věřit, že Stvořitel, Bůh, Nejvyšší je někdo vzdálený, někde nad námi či mimo nás, cizí, nehmatatelný, ke komu je obtížné se vztahovat, či přistupovat, nebo někdo, kdo vyžaduje,  zvláštní a neobvyklé prostředky, způsoby, nástroje, postupy, mystéria, obřady, slavnosti, či podobné záležitosti, aby se vyvolal a rozumělo se mu v průběhu spojení s Ním/Ní. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 1.

Zenavesvetle.cz (») | 31. 7. 2021 | přečteno: 197×
kvety/bile.jpg(Z přednášky-semináře "Zásady a aplikace duchovní hypnózy", 14. január1983) číst dál

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS ?

Zenavesvetle.cz (») | 18. 7. 2021 | přečteno: 199×
mandaly/kdo-je-to.gifPROČ JEŽÍŠ KRISTUS HOVOŘIL A MĚL KE SVÉMU BOHU – OTCI VZTAH, JAKO BY ON A OTEC BYLI DVĚMA ODLIŠNÝMI OSOBAMI ČI ENTITAMI, A NE JEDNÍM A TÝMŽ BOHEM - NEDĚLITELNÝM?   číst dál

Absolutní aspekty Nejvyššího

Zenavesvetle.cz (») | 13. 6. 2021 | přečteno: 192×
mandaly/absolutni-aspekty-nejvyssiho.jpgČtyři základní a podstatné Absolutní aspekty Nejvyššího: číst dál

Zpustošení je počátek naděje

Zenavesvetle.cz (») | 5. 6. 2021 | přečteno: 195×
kvety/vaza-s-ruzemi.jpgNeboj se, neboť Bůh slyšel hlas dítěte. To označuje naději na pomoc, což je zřejmé z významu slov „neboj se“: nezoufat si, neboť když je odstraněn strach, je přítomna naděje; a z obratu „slyšet hlas dítěte“ označujícího pomoc. (...) číst dál

Nespácháš cizoložství

Zenavesvetle.cz (») | 3. 5. 2021 | přečteno: 233×
mandaly/hle-CinIm-vSe-novE.jpgZ tohoto výroku každý usoudil, že spáchat cizoložství znamená mít pohlavní styk s někým jiným, než se svým manželským partnerem. V této konotaci je zahrnuto to, že sexuální styk musí být omezen pouze na jednu osobu – vlastního manžela/manželku. Málo lidí si však uvědomuje ten fakt, že toto přikázání nemluví natolik o fyzickém sexuálním styku, ale o životně důležitých duchovních záležitostech. Kvůli tomuto omezenému vnímání je pojetí cizoložství většinou lidí nesprávně pochopeno a vykádáno. číst dál

Příběh o stříbrotepci

Zenavesvetle.cz (») | 9. 4. 2021 | přečteno: 222×
mandaly/body-of-light-mandala.jpgExistovala skupina žen, které studovaly knihu Malachiáše ve Starém zákoně. Když studovaly kapitolu tři, procházely třetím veršem, který říká: „Tavič usedne a pročistí stříbro.“ Tento verš ženy zmátl a přemýšlely, co toto prohlášení říká o charakteru a povaze Boha. Jedna z těch žen se nabídla, že zjistí, jak probíhá proces očišťování stříbra a vrátí se do skupiny při jejich příštím studiu Bible. číst dál

DOBRO A PRAVDA

Zenavesvetle.cz (») | 9. 3. 2021 | přečteno: 224×
mandaly/nova-doba.jpgVše ve vesmíru, co je podle Božského řádu, se vztahuje k dobru a pravdě. V nebi a na světě neexistuje nic, co by se nevztahovalo k těm dvěma. Příčina je ta, že jak dobro, tak pravda vycházejí z Božství, z něhož pochází všechno. číst dál

Božská moudrost

Zenavesvetle.cz (») | 18. 2. 2021 | přečteno: 285×
mandaly/svetlo-moudrosti.jpgBožská moudrost je v nebesích, před zrakem andělů, viděna jako světlo. číst dál

Syn člověka

Zenavesvetle.cz (») | 21. 1. 2021 | přečteno: 359×
mandaly/syn-cloveka.jpgSynem člověka se rozumí Pán jako Slovo, protože i proroci byli nazýváni syny člověka. číst dál