Období: rok 2022

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 8

Zenavesvetle.cz (») | 12. 8. | přečteno: 8×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgKdyž Nejvyšší tvořil Své Stvoření, učinil věčný slib každému, kdo byl stvořen, že v jednom bodě času a prostoru se inkarnuje v zevní formě Stvoření, aby vešel ve známost ve všech aspektech Svého Stvoření od nejniternějšího po nejzevnější včetně zóny vymístění. Tento slib byl nutnou podmínkou pro to, aby lidé byli dobrovolně stvořeni. Vždyť pozice, stav, rozpoložení, proces a duchovní pokrok u každého závisí na správném a smysluplném vztahu s Nejvyšším. Jinými slovy život jedince závisí na jeho vztahu s Nejvyšším. číst dál

TŘI CESTY K VLASTNÍMU NITRU

Zenavesvetle.cz (») | 4. 8. | přečteno: 14×
kvety/pivonky.jpgJednou jsem ve světě duchů zaslechl jakousi velkou vřavu. Bylo tam shromážděno na tisíce duchů, kteří křičeli: „Potrestejte je ! Potrestejte je !" číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 11

Zenavesvetle.cz (») | 29. 7. | přečteno: 16×
kvety/svetlana-kykyeva.jpgJe ohromnou smyšlenkou a mylnou představou věřit a myslet si, že pravý duchovní život a zdravé každodenní žití sestává z dodržování určitých vnějších obřadů, slavností, činností a událostí, které lze shrnout například jako chození do kostela, slovní modlitby, setrvávání mnohých hodin v lotosové či jakékoli jiné pozici, zevní předčítání svatých knih, dobročinné dávání peněz a majetků, vyhýbání se určitým pokrmům a nápojům, dodržování diety, zdrženlivost, půst a podobně  (s výjimkou kouření tabáku, marihuany a braní drog, což je vždy negativní a zlé, protože to pochází z pekla), bez jakéhokoli ohledu na niterný stav vaší mysli, vaše sklony a jakost vašeho niterného života. číst dál

Záměry tvoří člověka

Zenavesvetle.cz (») | 16. 7. | přečteno: 33×
kvety/vlci-maky_2.jpgKaždý ví, že všechny skutky a veškerá činnost člověka vychází z jeho vůle a myšlenek; v opačném případě by aktivita člověka nebyla ničím jiným než mechanickým pohybem jako u loutky. číst dál

DUCHOVNÍ ŽIVOT 4.část

Zenavesvetle.cz (») | 6. 7. | přečteno: 34×
mandaly/duchovnI-Zivot.jpgExperiment s životem bez duchovnosti nebo s falešnou a zkreslenou duchov-ností, který byl původně uskutečněn pseudotvůrci, způsobil obrovské pustošení a deformaci ve struktuře Stvoření, a v čase a v prostoru. To rezultovalo ve zvláštním stavu. číst dál

Kdo nese naše hříchy?

Zenavesvetle.cz (») | 2. 7. | přečteno: 31×
kvety/ruze_3.jpgNebýt toho, co Pán učinil, nikdo by nemohl být spasen, neboť pokud Pán neodstraní pekla, jsou stále u člověka přítomna a mají nad ním nadvládu – a On je odstraňuje do té míry, do které člověk odpírá zlu. číst dál

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 7

Zenavesvetle.cz (») | 24. 6. | přečteno: 44×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgV době inkarnace Ježíše Krista na této planetě měl převládající negativní stav úspěch při vkládání nesprávných idejí a chápání pravé Přirozenosti Nejvyššího čili Boha do myslí lidí. Je jen logické dojít k závěru, že je-li negativní stav jedinou existující alternativou - tedy je pozitivní, pak Bůh, Nejvyšší, je v zásadě této negativní povahy. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 10

Zenavesvetle.cz (») | 19. 6. | přečteno: 45×
kvety/serik.jpgJe smyšlenkou a mylnou představou věřit a myslet si, že duchovní a zprostředkující světy, nebo to, co lidé nazývají nebesa, pekla, astrální světy, atd., jsou místa někde v odlehlých koutech Stvoření, k nimž je krajně obtížné a nemožné, se dostat či komunikovat s nimi. Toto je další mylná představa, o které se vás negativní stav snaží přesvědčit, abyste jí věřili. číst dál

Asketismus není cestou do nebe

Zenavesvetle.cz (») | 13. 6. | přečteno: 60×
kvety/vlci-maky.jpgHned zpočátku bychom měli říci, že člověk může získávat bohatství a shromažďovat majetek tak dalece, jak mu to příležitost dovolí, pokud toho nedosahuje lstí a podvody; a že může užívat výtečných jídel a pití, pokud na tom nezakládá svůj život; číst dál

Namáhavá práce mnicha

Zenavesvetle.cz (») | 7. 6. | přečteno: 61×
kvety/kvet.jpgV jistém klášteře žil mnich, který si jednou přišel postěžovat svému opatovi: "Nejdůstojnější otče, každý den mám tolik práce! Musím zastavit tekoucí proud vody, krotit dva sokoly, brzdit dva zajíce, cvičit dva krahujce, přemoci draka, zkrotit lva a ošetřovat nemocného." číst dál

DUCHOVNÍ ŽIVOT 3.část

Zenavesvetle.cz (») | 18. 5. | přečteno: 86×
mandaly/duchovnI-Zivot.jpgNejvyšší, který je jediným jedním Bohem, Stvořitelem, se v jednom bodu v čase, ve formě Ježíše Krista, inkarnoval na planetu Zemi, do negativního stavu, do těla, které bylo původně sfabrikováno pseudotvůrci, za tím účelem, aby se stal Spasitelem lidstva a celého Stvoření jako i všech v peklech, z negativního stavu. číst dál

TRVALÁ SCHOPNOST MANŽELSKÉ LÁSKY

Zenavesvetle.cz (») | 12. 5. | přečteno: 54×
kvety/ruze-ruzove_2.jpgJednou jsem se podíval do světa duchů a na nějaké louce spatřil několik mužů oblečených podobně jako lidé ve světě. To mi prozradilo, že nedávno přišli ze světa. číst dál

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 6

Zenavesvetle.cz (») | 2. 5. | přečteno: 96×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgV době inkarnace Ježíše Krista na planetu Zemi byla převaha a moc negativního stavu takového rozsahu, že většina lidí ve stvoření Nejvyššího včetně pozitivního stavu byla přesvědčena, že negativní stav je navždy a že každý je navždy uvězněn v jeho rozpoložení či stavu. Protože každý v té době věřil, že tomu má tak být, umožňovalo to každému uvěřit, že ať by učinil cokoli, ať by to sebevíce chtěl, ať by okolnosti byly jakékoli, nemohl by na věčnost změnit svůj stav a rozpoložení. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 9

Zenavesvetle.cz (») | 27. 4. | přečteno: 95×
kvety/pomnenky.jpgJe smyšlenkou a mylnou představou věřit a myslet si, že působení, postavení a umístění života každé lidské bytosti je v každý daný okamžik omezeno na jeden stupeň, úroveň či rozlohu, vnímanou vnější vědomou myslí. Opravdovou skutečností tedy je, že všechny mysli se nacházejí a působí současně a souběžně v duchovní, zprostředkující a fyzické rozloze. Kromě toho, v našem případě je to také i v zóně vymístění. číst dál

Svoboda

Zenavesvetle.cz (») | 11. 4. | přečteno: 70×
kvety/svoboda.jpg„Veškerá svoboda je věcí lásky a pohnutky, protože co člověk miluje, to také činí. Protože svoboda je věcí lásky, je i zdrojem života a radosti každého jednotlivce. číst dál

DUCHOVNÍ ŽIVOT 2.část

Zenavesvetle.cz (») | 7. 4. | přečteno: 97×
mandaly/duchovnI-Zivot.jpgAle co je duchovní život a jak dojdeme k jeho pochopení a naplnění, abychom my i náš Stvořitel byli úplně spokojeni? číst dál

Proč musí být člověk svobodný?

Zenavesvetle.cz (») | 28. 3. | přečteno: 84×
mandaly/eva-lipinova-svoboda.jpg„Člověk by nemohl být přetvořen, jestliže by nebyl svobodný, protože se narodil do všech druhů zel, jež - aby mohl být spasen -  nejprve musí být odstraně­na. Ona však nemohou být odstraněna dří­ve, než je člověk v sobě spatří a uzná, že v něm jsou, a poté je odmítne, a nakonec se od nich odvrátí. Teprve pak jsou odstraněna. číst dál

O tradicích, zvyklostech a obřadech

Zenavesvetle.cz (») | 20. 3. | přečteno: 108×
mandaly/zyklosti-a-obrady.jpgTedy všechny obřady a vnější postupy, které musely dodržovat děti Izraele, nejsou nic jiného, než reprezentacemi a souvztažnostmi skutečných pravd o duchovnosti a o správném duchovním životě, aniž by samy o sobě byly skutečnou pravdou. číst dál

DUCHOVNÍ ŽIVOT 1.část

Zenavesvetle.cz (») | 8. 3. | přečteno: 119×
mandaly/duchovnI-Zivot.jpgCo je duchovní život a jak by se měl naplnit. číst dál

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 5

Zenavesvetle.cz (») | 27. 2. | přečteno: 110×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgV době inkarnace Ježíše Krista na této planetě bylo převládání negativního stavu takového rozsahu, že většina lidí ztratila svou perspektivu v tom, že existuje něco jiného než negativní stav. Za těchto podmínek se vyvinul a ustanovil sklon vnímat status quo této situace jako jedinou alternativu, která je k dispozici. Jestliže je negativní stav jedinou alternativou k mání, pak je jediným možným způsobem života. Negativní stav je tudíž fakticky pozitivní a dobrý a vše ostatní je iluzí a neexistuje. Takový závěr vede nevyhnutelně k falešnému pocitu, že nikdo nemá svobodu volby. číst dál

Božství Pána tvoří nebe

Zenavesvetle.cz (») | 21. 2. | přečteno: 102×
mandaly/bozstvi-pana-tvori-nebe.jpgSpolečenství andělů se nazývá nebem, neboť andělé nebe vytvářejí. Přesto nebe v celku i v jednotlivostech vytváří ve skutečnosti Božství, plynoucí od Pána, jež vplývá k andělům a je jimi přijímáno. Božstvím, z Pána vyplývající, je dobro lásky a pravda víry. Nakolik tedy andělé přijímají od Pána dobro a pravdu, natolik jsou anděly a natolik jsou v nebi. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 8.

Zenavesvetle.cz (») | 14. 2. | přečteno: 137×
kvety/ramil-gappasov-2.jpgJe smyšlenkou a mylnou představou věřit a myslet si, že to, co lidé vnímají ve svém vnějším prostředí, to, co jeden vnímá právě teď, je jediná pravá skutečnost, jediné pravé jsoucno a bytí, a že v realitě Stvoření není nic více. číst dál

Pán jest Bůh nebe

Zenavesvetle.cz (») | 6. 2. | přečteno: 138×
mandaly/ja-a-otec-jedno-jsme.jpgNejprve je nutno vědět, kdo jest Bůh nebe, neboť na tom závisí vše ostatní. V celém nebi nikdo jiný není za Boha nebe uznáván, nežli samotný Pán. Mluví se tam o Něm totéž, co On sám učil, že On a Otec jedno jest; že Otec jest v Něm a On v Otci; že kdo Jeho vidí, Otce vidí a že veškerá svatost od Něho pochází, Jan 10: 30, 38; kap. 14: 10, 11; kap. 16: 13,-15. číst dál

Slovu rozumí jen ti, kdo jsou osvíceni

Zenavesvetle.cz (») | 28. 1. | přečteno: 113×
mandaly/slovo.jpgLidský rozum nemohl by pochopit nic božského, ba ani duchovního, kdyby nebyl od Pána osvícen. Proto Slovu rozumí pouze ti, kteří jsou osvíceni. číst dál

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 4

Zenavesvetle.cz (») | 18. 1. | přečteno: 132×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgV Absolutním stavu absolutního rozpoložení Nejvyššího existuje Absolutní znalost všeho včetně povahy negativního stavu. Avšak v tomto rozpoložení není přítomna žádná přímá soukromá, osobní zkušenost negativního stavu, protože je nemožné zakusit negativní stav někým, kdo je Absolutně pozitivní. To by vedlo ke ztrátě Absolutního stavu a Přirozenosti. číst dál

Motlitba Páně

Zenavesvetle.cz (») | 10. 1. | přečteno: 146×
kvety/zasnena-ruze.jpgJak víte, byla tato modlitba formulována Pánem Ježíšem Kristem během Jeho/Jejího pobytu na planetě Nula.  číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 7.

Zenavesvetle.cz (») | 5. 1. | přečteno: 126×
kvety/nejbeznejsi-myty-a-iluze-jichz-se-lide-pridrzuji.jpg7.  Je mýtem a iluzí věřit a myslet si, že lidský život a lidské činnosti, ať jsou jakékoli, jsou omezeny na vnější vědomé uvědomění a že v bytí a existenci není nic mimo to, co lidé vnímají nebo si uvědomují svou vědomou myslí. číst dál