Období: únor 2022

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 5

Zenavesvetle.cz (») | 27. 2. | přečteno: 110×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgV době inkarnace Ježíše Krista na této planetě bylo převládání negativního stavu takového rozsahu, že většina lidí ztratila svou perspektivu v tom, že existuje něco jiného než negativní stav. Za těchto podmínek se vyvinul a ustanovil sklon vnímat status quo této situace jako jedinou alternativu, která je k dispozici. Jestliže je negativní stav jedinou alternativou k mání, pak je jediným možným způsobem života. Negativní stav je tudíž fakticky pozitivní a dobrý a vše ostatní je iluzí a neexistuje. Takový závěr vede nevyhnutelně k falešnému pocitu, že nikdo nemá svobodu volby. číst dál

Božství Pána tvoří nebe

Zenavesvetle.cz (») | 21. 2. | přečteno: 102×
mandaly/bozstvi-pana-tvori-nebe.jpgSpolečenství andělů se nazývá nebem, neboť andělé nebe vytvářejí. Přesto nebe v celku i v jednotlivostech vytváří ve skutečnosti Božství, plynoucí od Pána, jež vplývá k andělům a je jimi přijímáno. Božstvím, z Pána vyplývající, je dobro lásky a pravda víry. Nakolik tedy andělé přijímají od Pána dobro a pravdu, natolik jsou anděly a natolik jsou v nebi. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 8.

Zenavesvetle.cz (») | 14. 2. | přečteno: 137×
kvety/ramil-gappasov-2.jpgJe smyšlenkou a mylnou představou věřit a myslet si, že to, co lidé vnímají ve svém vnějším prostředí, to, co jeden vnímá právě teď, je jediná pravá skutečnost, jediné pravé jsoucno a bytí, a že v realitě Stvoření není nic více. číst dál

Pán jest Bůh nebe

Zenavesvetle.cz (») | 6. 2. | přečteno: 138×
mandaly/ja-a-otec-jedno-jsme.jpgNejprve je nutno vědět, kdo jest Bůh nebe, neboť na tom závisí vše ostatní. V celém nebi nikdo jiný není za Boha nebe uznáván, nežli samotný Pán. Mluví se tam o Něm totéž, co On sám učil, že On a Otec jedno jest; že Otec jest v Něm a On v Otci; že kdo Jeho vidí, Otce vidí a že veškerá svatost od Něho pochází, Jan 10: 30, 38; kap. 14: 10, 11; kap. 16: 13,-15. číst dál