Období: srpen 2022

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 12

Zenavesvetle.cz (») | 26. 8. | přečteno: 25×
kvety/moudrost-lasky.jpgJe smyšlenkou a mylnou představou, že můžete milovat, respektovat, starat se, oceňovat, akceptovat, být dobrými a milými k lidem či Bohu, Nejvyššímu, a zároveň nenávidět, být bezohledný, přezíravý, pohrdající,  protivný, nestoudný, odmítavý, negativní a špatně jednající vůči sobě samému; nebo mít ohled na sebe sama, být hodný a laskavý k sobě, a zároveň být bezohledný, nemít lásku, být nedbalý a nehodný vůči Nejvyššímu a druhým. číst dál

ŽENSKÁ KRÁSA A JEJÍ PŮVOD

Zenavesvetle.cz (») | 20. 8. | přečteno: 33×
kvety/ramil-gappasov.jpgJednou jsem pohlédl do duchovního světa a v dálce tam spatřil palác, který obklopoval a jakoby obléhal nějaký dav. Spousta dalších k němu běžela. V údivu jsem rychle opustil dům a zeptal se jednoho ze spěchajících, co se to tam děje. číst dál

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 8

Zenavesvetle.cz (») | 12. 8. | přečteno: 39×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgKdyž Nejvyšší tvořil Své Stvoření, učinil věčný slib každému, kdo byl stvořen, že v jednom bodě času a prostoru se inkarnuje v zevní formě Stvoření, aby vešel ve známost ve všech aspektech Svého Stvoření od nejniternějšího po nejzevnější včetně zóny vymístění. Tento slib byl nutnou podmínkou pro to, aby lidé byli dobrovolně stvořeni. Vždyť pozice, stav, rozpoložení, proces a duchovní pokrok u každého závisí na správném a smysluplném vztahu s Nejvyšším. Jinými slovy život jedince závisí na jeho vztahu s Nejvyšším. číst dál

TŘI CESTY K VLASTNÍMU NITRU

Zenavesvetle.cz (») | 4. 8. | přečteno: 37×
kvety/pivonky.jpgJednou jsem ve světě duchů zaslechl jakousi velkou vřavu. Bylo tam shromážděno na tisíce duchů, kteří křičeli: „Potrestejte je ! Potrestejte je !" číst dál